Blog
Jak na maximální spárovanost pomocí Mergada

Jak na maximální spárovanost pomocí Mergada

Srovnávače zboží
Nikola Holušová | Specialista na zbožové srovnávače a PPC

Nikola Holušová

11.06.2019
·
8 min čtení

Maximální možná spárovanost by měla být prioritou každého e-shopu na Heurece nebo Zboží. Pokud vaše e-shopové řešení nepodporuje úpravu dat zasílaných na zbožové vyhledávače, pak vám s úpravou pomůže Mergado. Na Zboží je možné spárovanosti napomoct pomocí ručního párovacího nástroje.

Jak moc dobře se vaše produkty párují, nebo nepárují se dozvíte na Heurece a Zboží v jejich administraci.

Přehled na spárovanosti na Heureka.cz:

Spárované produkty

Udává celkový počet spárovaných produktů z XML feedu, které se podařilo spárovat. S těmito produkty u spárovanosti nemusíme dále pracovat.

Čekající produkty a Čekající kategorie

S těmito produkty nepracujeme, jelikož jsou v párovacím procesu a je třeba vyčkat až je Heureka spáruje.

Neaktivní kategorie

Produkty, u kterých je nutné vyčkat, až jim Heureka vytvoří vhodnou kategorii, do které by se mohly zařadit.

Ignorované kategorie

Zde nalezneme produkty, které zasílají na Heureku nepřesné kategorie a je potřeba kategorizační cestu dle stromu kategorií na Heureka.cz.

Nespárované produkty

Produkty, které mají nepřesný nebo nezařaditelný název a je potřeba jej upravit. Heureka má přesnou specifikaci, jak produkty pojmenovávat, specifikaci naleznete zde. Může se jednat o chybějícího výrobce v názvu, typ, řada apod.

Přehled spárovanosti na Zboží.cz

V administraci v záložce párování, naleznete spárované i nespárované nabídky.

 

Stejně jako na Heurece je zde vidět počet spárovaných a nespárovaných produktů. K napárování pokložek můžete využít ruční párovací nástroj nebo Mergado.

V administraci Zboží.cz pak můžete produkty jednoduše spárovat s již nabízenými existujícími produktovými kartami, případně požádat o založení nové produktové karty:

Hromadná úprava kategorií

Velmi často se stává, že klient zasílá na zbožové porovnávače kategorie tak, jak je uvádí na e-shopu, což je špatně. Není proto nic jednoduššího, než si v záložce pravidel vytvořit nové pravidlo a zde zvolit “hromadně přejmenovat kategorie”. Po kliknutí na “předvyplnit levou stranu” se rozbalí seznam kategorií, které zasíláte v XML feedu na vstupu. Na vás pak už zůstává vyplnit prázdné políčka na pravé straně, požadovanými kategoriemi dle daného srovnávače. Pomocí tohoto pravidla snadno dosáhnete hromadné úpravy jednotlivých kategorií.

Úprava kategorie na úrovni produktu

Často se můžete setkat s kategorií například “Příslušenství na zahradu” nebo “Výprodej”, kde najdete produkty od rukavic po náhradní díly na strunovou sekačku a nelze jednoznačně v Mergadu určit, do jaké kategorie tyto produkty zařadit. Nebo naopak se v e-shopu špatná spárovanost týká jen pár produktů. K takové úpravě je možné provést úpravy kategorií u jednotlivých produktů zvlášť. V Mergadu využijete záložku produktů a zde můžete filtrovat jednotlivé položky ve feedu a to na základě mnoha podmínek – názvu, ceny, kategorie, URL, atd.

V administraci Heureky vás bude zajímat položka “Ignorované kategorie”, kde se vám zobrazí kategorie, které zasíláte ve vašem XML feedu a také jednotlivé produkty v nich zanořené. Můžete si tak zkopírovat název produktu a produkt vyhledat v Mergadu pomocí jednoduché podmínky “PRODUCTNAME obsahuje text”.

U vyhledaného produktu kliknete na symbol tužky a dostanete se do editace konkrétního produktu. Zde naleznete požadovaný element, který chcete upravit, zde konkrétně element CATEGORYTEXT. Vložíte správný název kategorie a uložíte.

Takto jednoduše můžete jednotlivé produkty také skrýt z výstupního feedu, změnit jim název, cenu apod.

Uvádějte v názvu produktů výrobce

Kromě špatně uváděné kategorie je také častou chybou nepřesného názvu. Heureka.cz i Zboží.cz mají pro jednotlivé pro jednotlivé produkty specifické požadavky na jejich pojmenovávání. Požadavky na pojmenování se mohou lišit u různých kategorií, jedno však mají společné – uvádění výrobce v názvu. V mergadu lze jednoduchou podmínkou doplnit výrobce do názvů všech produktů, které ve feedu zasíláte. Pomůže nám k tomu element MANUFACTURER. V Mergadu v záložce produktů vybereme možnost “vlastní dotaz”. Zde vložíme podmínku PRODUCTNAME!~MANUFACTURER.

Tím jsme dali Mergadu dotaz, aby vyhledal všechny produkty, které nemají v názvu výrobce. Výběr vyhledaných produktů si uložíme. V záložce pravidel, zvolíme vytvořit nové pravidlo, které si pojmenujeme. Typ pravidla zvolíme “přepsat”, do výběru zvolíme produkty, které jsme si uložili v předchozím kroku. Vybereme element PRODUCTNAME a do nového obsahu napíšeme %MANUFACTURER% %PRODUCTNAME%.

Tímto pravidlem udáváme Mergadu, že před název (PRODUCTNAME) má doplnit výrobce, kterého dotáhne z elementu MANUFACTURER. Na stejný způsob lze doplnit do názvu například PRODUCTNO a další povinné informace, pokud bude mít Mergado, odkud tyto informace brát, tedy za předpokladu, že u svých produktů zasíláte element PRODUCTNO nebo MANUFACTURER.

Párování produktů pomocí Mergado aplikací

Kromě pravidel, které jsou zmíněny výše, můžete k párování produktů využít také některou z aplikací v Mergado Store. Ke správě spárovanosti využívám aplikace Heureka Watchdog a Pairing Bear, obě aplikace jsou dostupné pouze pro Heureka.cz a Heureka.sk. U obou máte zkušební dobu 10 dnů, poté stojí měsíční tarif Pairing Bear 286 Kč a Heureka Watchdog 186 Kč.

S čím pomůže Heureka Watchdog

Z následujícícho obrázku jasně vidíme, že 10,3% produktů je nespárovaných a je potřeba je napárovat. Dále vidíme, že 15,4% produktů je na produktové kartě osamoceno. 74,3% je v pořádku napárovaných. Dále vidíme, že u 60% produktů je uvedená špatná kategorie a je potřeba ji upravit dle stromu kategorií na Heureka.cz. Produkty můžete stáhnout do CSV, případně s nimi pracovat přímo v aplikaci.

Párování produktů

Po zapnutí aplikace máte přístup k produktům, které máte z nějakého důvodu nespárované a můžete s nimi hned pracovat. Když se prokliknete na nespárované produkty, tak vám aplikace sama nabízí již existující produktové karty, na které je možné se napárovat. Provedete tak kliknutím na “řetízek”. Na nabízenou produktovou kartu se můžete také prokliknout a zkontrolovat tak, že je totožná s vašim produktem.

Odpárování produktů

Kromě párování produktů, můžete také odpárovat již spárované produkty, které jsou napárovany na špatnou produktovou kartu. Stačí jen odkliknout “řetízek” a produkt se odpáruje.

Osamocené produkty

Mimo to vás budou zajímat také osamocené produkty. Jedná se o produktové karty, na kterých se e-shop nachází sám. Můžete být jediní, kdo produkt nabízí, ale také je možné, že na Heurece došlo k vytvoření duplicitní produktové karty, kdy vy jste na kartě sám, ale na totožné produktové kartě, která byla vytvořena duplicitně, se páruje dalších 20 e-shopů.

Osamocené produkty, by vás měly zajímat, hlavně pokud investujete do biddingu, jelikož na heurece je potřeba 5 a více e-shopů na produktové kartě, aby mohl být bidding zapnut. Pokud narazíte na osamocené produkty, můžete je spárovat přímo v aplikaci, a pokud vám aplikace nenabízí vhodnou produktovou kartu, můžete se ji pokusit vyhledat přímo na Heurece a poté napsat na podporu Heureky s požadavkem na sjednocení produktových karet.

Mimo párování produktů, nabízí Heureka Watchdog také informace o stavu vaši nabídky – příliš nízká pozice nebo nízká CPC.

S čím pomůže Pairing Bear

Aplikace Pairing Bear je poměrně novou aplikací, která vznikla spolu s novými datovými přehledy na Heurece. Po přihlášení do Heureky se proklikněte přes levé menu do statistik a reportů a zde do datových přehledů. Stáhněte soubor se spárovaností produktů.

Po otevření souboru se vám zobrazí produkty, které jsou na Heurece nespárované. Na základě vámi zasílaných EAN kódů se Heureka snaží dohledat již existující produktové karty a nabízí vám doporučení, jak by se měl produkt jmenovat, případně v jaké kategorii by měl být zařazen, aby došlo k jeho napárování.

Ruční editace jednotlivých produktů by mohla být zdlouhavá a proto můžete využít aplikaci Pairing Bear, která celý proces zautomatizuje. Stažený soubor jednoduše nahrajete do aplikace Pairing Bear a ta za vás nespárované produkty spáruje za předpokladu, že má k tomu potřebná data, tedy EANy.

Snadno a rychle tak můžete napárovat i stovky produktů na jeden klik. Nezapomínejte CSV s nespárovanými produkty nahrávat pravidelně, jelikož se položky ve vašem feedu mohou měnit, případně mohou vznikat nové porduktové karty, na které se budete moct napárovat.

Nakopněte Heureka.cz pomocí biddingu

Nakopněte Heureka.cz pomocí biddingu

Srovnávače zboží

Nikola Holušová Specialista na zbožové srovnávače a PPC

24.06.2019
·
5 min čtení
Vliv e-shopového řešení na PPC reklamu

Vliv e-shopového řešení na PPC reklamu

E-shop PPC

Aleš Havránek Seniorní PPC specialista

03.06.2019
·
3 min čtení
Rubriky