Lukáš Nemček Meta Ads specialista

K marketingu som sa dostal už na strednej a následne na vyskokej škole, kde som tento obor študoval. S PPC reklamou som začal v roku 2019. Zaujala ma hlavne kvôli práci s dátami a ich analýzou a automatizáciou procesov. Začínal som ako samouk. Staral som sa o Facebook reklamu v jednej prevádzke. Pochopil som, že toto je cesta ktorou sa chcem uberať. Následné kariérne kroky ma doviedli do Placementu, kde som si rozšíril obzory o ďalšie systémy Google Ads a Sklik. Teší ma, keď môžme videť ako naši klienti výkonostne rastú a napĺňajú svoj potenciál vďaka PPC.

V Placementu mám na starosti:  set-up a optimalizáciu SK kampaní a Meta Ads kampaní.

Oblíbený typ kampaně:  obsahová.

Co dělám v Placementu

Optimalizáciu SK kampaní.

Něco o mně

Voľný čas mi vyplňuje vo väčšine môj malý syn. Medzi moje záľuby patrí práca na záhrade, výsadba nových rastlín alebo stromov. Rád si v TV pozriem dokumenty alebo futbal, poprípade si zahrám FIFU na Xboxe.